POWIATOWE KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Centrum Helen Doron w Olkuszu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w:


  • POWIATOWEJ OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLAKA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przeznaczonej dla uczniów klas „0” z przedszkoli z powiatu olkuskiego

  • POWIATOWYM DYKTANDZIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przeznaczonego dla  uczniów klas II ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego.


Konkursy są organizowane w ramach 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”.


Celem Konkursów jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci  zainteresowań językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.


Na lauretów czekają wspaniałe nagrody!

Serdecznie zapraszamy!Regulamin Powiatowej Olimpiady Przedszkolaka z Języka Angielskim

Regulamin Powiatowego Dykatanda z Języka Angielskiego

O Bibliotece