• Start
  • Oferta edukacyjna
  • Zajęcia dla grup zorganizowanych

Zajęcia dla grup zorganizowanych

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu organizuje dla szkół i przedszkoli bezpłatne zajęcia edukacyjne.
Tematyka i forma zajęć realizowana jest w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana jest do programu edukacyjnego danej grupy uczniów. Warsztaty, mające formę prezentacji multimedialnych,  prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć plastycznych, parateatralnych oraz nowych technologii.
 
Na naszych warsztatach uczniowie się nie nudzą, gdyż uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo.
 
Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody).
Zajęcia edukacyjne w Bibliotece stanowią atrakcyjną formę zajęć w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej realizowanej w szkole/przedszkolu.  Zetknięcie się uczniów z Biblioteką umożliwia im poznanie nowoczesnego warsztatu informacyjnego oraz uczy samodzielnego korzystania ze zbiorów Biblioteki. 
 
Oferta jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana.
 
Nauczyciele chcący skorzystać z naszej oferty edukacyjnej  proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie tematu i terminu poprzez: 
•    kontakt telefoniczny 32 643 06 19
•    e-mail: wypozyczalnia-dzieci@biblioteka.olkusz.pl
•    lub osobisty w siedzibie Biblioteki

 

Przedszkola

Szkoły
podstawowe

Szkoły
ponadpodstawowe