Konkursy

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI BRACI GRIMM"

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI BRACI GRIMM” przeznaczony jest dla uczniów klas od I do III szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Organizowany w ramach 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”,  23. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz w  165. rocznicę śmierci Wilhelma Grimma. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości braci Grimm, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wzbogacanie i pogłębianie przeżyć estetycznych dzieci.

 

 

 

 

POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

POWIATOWA OLIMPIAD PRZEDSZKOLAKA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przeznaczona jest dla uczniów klas „0” z przedszkoli z powiatu olkuskiego. Celem Konkursów jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci  zainteresowań językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

 

 

 

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ DZIEŃ W BIBLIOTECE”

 

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój dzień w Bibliotece” przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli z powiatu olkuskiego. Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wzbogacanie i pogłębianie przeżyć estetycznych dzieci, ale również promocja Biblioteki w lokalnym środowisku.

 

 

 

 

POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 

 

POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przeznaczone jest dla uczniów klas II ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Celem Konkursu jest wspieranie pasji i rozwijanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz inspiracja do nauki języka angielskiego, a także promowanie uczciwej rywalizacji w rozwijaniu talentów oraz działania na rzecz równego dostępu do edukacji dla dzieci.