• Start

IBUK LIBRA

CZYTELNIA ON-LINE

Zapoznaj się z zasobami IBUK LIBRA 
 

Każdy zarejestrowany czytelnik olkuskiej Biblioteki może otrzymać bezterminowy, aktywacyjny kod do platformy IBUK Libra osobiście lub przez formularz, który znajduje się poniżej: 

Wypełnij formularz i uzyskaj kod

 

UWAGA! Jeden czytelnik może otrzymać tylko jeden kod do platformy IBUK LIBRA.

 

Zamówienia kodu do IBUK LIBRA proszę wysyłać od godz. 8.00 do 18.00 (w godzinach pracy Biblioteki).
Zamówienia składane w innych godzinach nie będą rozpatrywane!

 

Kody IBUK mają ważność przez rok.

  • Dane osobowe, nr karty bibliotecznej oraz e-mail podane w formularzu powinny być zgodne ze zgłoszonymi w bibliotece danymi kontaktowymi.
  • W przypadku rozbieżności Czytelnik zostanie najpierw poproszony o aktualizację swoich danych na miejscu w Bibliotece.
Zgoda*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) . Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 RODO

O Bibliotece