W naszej Bibliotece obowiązują:

  • Regulamin świadczonych usług 
  • Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • Regulamin imprez

Dla Państwa wygody wszystkie regulaminy zapisaliśmy w jednym dokumencie pdf.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi regulaminami.


POBIERZ REGULAMINY