Zdjęcie, widok z góry, kilka kolorowych książek leży na stoliku, rozłożone są w formie wachlarza, na książkach ukraińskie napisy. W lewym dolnym rogu znak wodny - logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Olkuska Biblioteka otrzymała książeczki w ramach akcji „Inna bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy”.

 

Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki, partnerzy to m.in.  Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji. W ramach projektu "Inna bajka" drukowane są książeczki w języku ukraińskim dla dzieci z Ukrainy.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Federacji Europejskich Wydawców, Ukrainian National Women's League of America, a także dzięki darowiznom od osób indywidualnych.

 

Nowe książeczki są dostępne na miejscu w wypożyczalni dla dzieci na I piętrze.

Zapraszamy do Biblioteki!