Zdjęcie wykonane na czytelni olkuskiej Biblioteki, koło biurka stoi trzech mężczyzn w granatowych mundurach, miedzy nimi stoi elegancko ubrana kobieta z mikrofonem w ręku. Za nimi ekran z wyświetlonym plakatem z napisem: Klub Miłośników historii Olkusza, obok stoją plansze ze szkicami. Z przodu widoczna część widowni. W lewym dolnym rogu znak wodny- logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

20 września 2022r. z okazji 120 rocznicy urodzin Antoniego Kocjana – olkuszanina i konstruktora szybowców - PiMBP w Olkuszu zorganizowała spotkanie w ramach cyklu Klub Miłośników Historii Olkusza wyjątkowo w wersji dedykowanej dla młodzieży.

 

Nasze zaproszenie przyjął pułkownik Stanisław Bartoszcze, pilot szybowcowy, który miał okazję latać na szybowcach Antoniego Kocjana. W przygotowanej przez siebie prezentacji, próbował przekazać młodym ludziom myśl, iż: „Nie ma gładkiej drogi do wiedzy”, a jednocześnie ukazać jej potęgę oraz zachęcić do jej zdobywania.

 

Zdjęcie wykonane na czytelni olkuskiej Biblioteki, koło biurka stoi  mężczyzna w granatowym mundurze. Za nim ekran z wyświetlonym slajdem, obok stoją plansze ze szkicami. Z przodu widoczna duża część widowni. W lewym dolnym rogu znak wodny- logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z I i IV LO w Olkuszu.

 

Ideą Klubu Miłośników Historii Olkusza jest poznawanie historii regionalnej poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi.