Grafika, prostokąt poziomy,  w tle zdjęcie regału wypożyczalni dla dorosłych olkuskiej Biblioteki, na przeźroczystym białym prostokącie napis: 105 lat 1917-2022 poniżej logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Początki historii olkuskiej Biblioteki sięgają 1 marca 1917 roku, gdzie w budynku ówczesnego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu rozpoczęła ona swoją działalność.

Na przestrzeni wieku placówka zmieniła się nie do poznania. Z małej, prowincjonalnej biblioteki, stała się lokalną alternatywą dla uczelnianych bibliotek, dobrze zaopatrzoną i pełną innowatorskich rozwiązań czytelniczych. Początki były jednak skromne. Ruch obywatelski sprawił, że ponad wiek temu udało się pozyskać wiele publikacji, które w połączeniu z księgozbiorami działających wtedy towarzystw społeczno-kulturalnych: Resursa Obywatelska, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Liga Kobiet, dały początek prężnie działającej Bibliotece. Placówka funkcjonowała wówczas dzięki pracy społecznej. Jej prowadzeniem zajmowali się w tym czasie członkowie towarzystw, z inicjatywy których powstała Biblioteka, m.in. Regina Tacikowska, Zofia Schmidt czy Mieczysława Perek.

 

Dzisiaj olkuska Biblioteka zalicza się do najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie. Do dyspozycji czytelników jest ponad 170 000 książek oraz ponad 5000 zbiorów specjalnych. Liczba pozycji z każdym miesiącem rośnie, podobnie jak ilość czytelników.

 

Niezmiennie podstawowym źródłem wiedzy pozostaje książka drukowana, jednak Biblioteka oferuje również dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych: IBUK Libra CZYTELNIA ON-LINE, Legimi oraz Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych.

 

W minionym roku z usług placówki skorzystał co trzeci mieszkaniec powiatu olkuskiego. Liczba ta dotyczy osób wypożyczających zbiory, korzystających z czytelni, Internetu czy dostępnych baz danych. Co piąty mieszkaniec Ziemi Olkuskiej z kolei wypożyczył do domu przynajmniej jedną książkę.

 

Biblioteka posiada jedno z najnowocześniejszych oprogramowań zintegrowanych obejmujące wszystkie procesy biblioteczne: „SowaSQL”. Wzorem popularnych wyszukiwarek internetowych, wyszukiwarka zaproponowana przez „Sowa2SQL” pozwala szybko i sprawnie dotrzeć do poszukiwanych materiałów z możliwością wyboru zbiorów wśród tych, które są aktualnie dostępne do wypożyczenia.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu to instytucja kultury, która prowadzi szeroką działalność na rzecz społeczności lokalnej. Gromadzi, opracowuje i przechowuje, a także udostępnia dokumenty i informacje o zbiorach bibliotecznych, tworzy i udostępnia własne komputerowe bazy danych, popularyzuje książki i czytelnictwo, organizuje szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy, prowadzi działalność kulturalno-oświatową, informacyjną, promocyjną oraz instrukcyjno-metodyczną na rzecz bibliotek z powiatu olkuskiego oraz bibliotek własnej sieci. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą, w ramach której ukazuje się czasopismo „Ilcusiana” i opracowywane są tematyczne wystawy.

 

Książnica opracowuje dwie bazy bibliografii regionalnej: autorskiej bazy własnej pod nazwą Bibliografia Powiatu Olkuskiego oraz współtworzonej bazy małopolskiej pod nazwą Bibliografia Małopolski (SBR - Systemu Bibliografii Regionalnej Województwa Małopolskiego), gromadzi materiały regionalne, tworzy zestawienia  tematyczne i udziela informacji regionalnych, skanuje bieżące i archiwalne materiały piśmiennicze, fotograficzne i ikonograficzne.

 

Działania edukacyjne i kulturalne podejmowane przez Bibliotekę zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone m.in.  medalem Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

 

W ramach promocji czytelnictwa dla różnych grup wiekowych oraz społecznych od kilkunastu lat wpisujemy się w ogólnopolskie akcje: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia, Narodowe Czytanie, Mała Książka – Wielki Człowiek oraz  organizujemy liczne autorskie wydarzenia, zajęcia edukacyjne, kreatywne warsztaty i spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta edukacyjna olkuskiej Biblioteki jest wciąż wzbogacana i aktualizowana oraz dostosowywana do aktualnych potrzeb czytelników.

 

W związku z obchodami jubileuszu - 105. rocznicy swojego istnienia pragniemy upamiętnić to wydarzenie w sposób szczególny. Chcemy wyjść z bardziej urozmaiconą ofertą edukacyjną oraz kulturalną do Czytelników
z terenu powiatu olkuskiego. W roku 2022 planujemy liczne spotkania autorskie, konkursy oraz szereg innych kreatywnych warsztatów. Szczegóły już wkrótce.

 

Śledźcie naszą stronę internetową, naszego Facebooka oraz Instagrama.