Kolejne spotkanie Klubu Miłośników historii Olkusza odbędzie się 27 sierpnia 2021 r.
o godz. 17.00 i poświęcone zostanie historii Osiedla Słowiki, którą zaprezentuje Pan Jakub Nabiałek.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!