Szanowni Państwo!
W tym szczególnym dla nas wszystkim czasie, kiedy zmagamy się z epidemią, przyszło mi się pożegnać z Państwem w nieco inny sposób, niż sobie wyobrażałam.
Moja praca zawodowa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu dobiega końca. Z końcem  stycznia 2021 r. przechodzę na emeryturę. Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam – pracownikom olkuskiej Biblioteki, dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, dyrektorom bibliotek w powiecie olkuskim, partnerom, włodarzom naszego miasta - byłym i obecnym. Szczególnie dziękuję naszym wspaniałym czytelnikom, ponieważ byliście dla mnie siłą i dowodem na to, że warto było się angażować i realizować projekty, służące rozwojowi czytelnictwa
i kultury.

W czasie mojej pracy doświadczyłam od Państwa wiele życzliwości
i wsparcia. Spotkałam wielu kompetentnych i zaangażowanych w pracę ludzi, chętnie dzielących się bogatym doświadczeniem i cennymi radami.
Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, jednocześnie życząc sukcesów, skutecznych projektów oraz satysfakcji z codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Zięba