29 września 2020 r., po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,  w olkuskiej Bibliotece  odbyło się (w reżimie sanitarnym) spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem Klubowicze omówili książkę „W pośpiechu” Tadeusza Konwickiego.

Ta wyjątkowa książka to wywiad rzeka prowadzony z Tadeuszem Konwickim przez Przemysława Kanieckiego, znakomitego znawcę twórczości autora „Małej Apokalipsy”.
Prowadzone rozmowy dotyczą egzystencji, przemijania i ulotności pamięci. Książka jest też sentymentalną podróżą w przeszłość, ukazaną w dowcipny a często i rubaszny sposób.
Kolejne spotkanie DKK odbędzie się 26 października 2020 r. o godz. 17.00. W czasie spotkania omówiona zostanie książka  „Petersburg po polsku” Ewy Ziółkowskiej.