Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pedagodzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

Każdy Naród świętuje rocznice, które przypominają o prawdziwych wartościach integrujących narodową wspólnotę. Jednym z takich świąt jest Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu zastanawiamy się nad rolą edukacji w życiu państwowym i Nauczycieli w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Historia Polski wskazuje, że to właśnie Nauczycielom, którzy nawet w trudnych czasach upowszechniali znajomość historii i języka polskiego oraz krzewili polskie obyczaje zawdzięczamy podtrzymywanie  polskich tradycji, kultury i języka.


Z okazji tak doniosłego święta pragniemy gorąco podziękować za owocną współpracę oraz za Wasze poświęcenie, trud i serce okazywane młodemu pokoleniu Polaków. Waszą rolę w życiu państwowym i społecznym najlepiej oddają słowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przyniosła wspaniałe efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że  budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Proszę również przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor

Jolanta Zięba

i Pracownicy PiMBP w Olkuszu