Duży, jasnobrązowy, poziomy prostokąt, na dole szara panorama rynku w Olkuszu z widoczną wieżą od kościoła stojącego przy rynku. Na górnej części jasnobrązowej ciemnobrązowy napis: Zofia Rola-Wywioł & Stanisław Wywioł Duet, który połączyła pasja, sztuka i miłość. Na części jasnoszarej z lewej strony duży jasnokremowy napis : My z Olkusza 2 czerwca 2023r godz. 17:00. Obok zdjęcie w jasnokremowej obwódce. Na zdjęciu uśmiechnięte twarze mężczyzny i kobiety.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „My z Olkusza” 2 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w olkuskiej Bibliotece.

 

Jest to cykl spotkań z osobami, które pochodzą z Olkusza, bądź są ze Srebrnym Miastem związane i mają swoje niezwykłe pasje. Bohaterowie naszego cyklu będą opowiadać o sobie, swoich zainteresowaniach, doświadczeniach oraz pomysłach na realizacje marzeń.

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął duet, który połączyła PASJA, SZTUKA i MIŁOŚĆ: Zofia Rola-Wywioł oraz Stanisław Wywioł.

 

Zofia Rola-Wywioł

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, dyplom na Wydz. Ceramiki 1982 r. Studia 1985 - 88 w krakowskiej ASP. Dyplom na Wydziale Grafiki w pracowni drzeworytu pod kierunkiem prof. F. Bunscha  oraz w pracowni projektowania książki i typografii pod kierunkiem prof. R. Banaszewskiego w 1988r.

Do roku 1995 zajmowała się głównie grafiką warsztatową- klasycznym drzeworytem oraz malarstwem w technikach eksperymentalnych. Obecnie uprawia malarstwo olejne, rysunek pastelami. Tematyka prac oscyluje wokół człowieka, jego kondycji psychofizycznej, uczuć i emocji. Malarstwo to jest afirmacją życia.

Zofia Rola-Wywioł prezentuje autorskie spojrzenie na współczesną kondycję człowieka poprzez odwołanie do starotestamentowych archetypów człowieczeństwa. Poprzez konstrukcję postaci, formę oraz kolor odnosi się do ludzkich namiętności. Człowiek, rozumiany w kategorii cudu, jest w tym zestawieniu kompatybilny z cudem natury - świata idealnego, edenu, stąd motywy nawiązujące do przyrody. Fascynacja światłem jako zjawiskiem, oddanie jego wpływu na postrzeganie świata, jego piękna i tajemniczości towarzyszy od początku świadomej drogi artystycznej, która początek miała w pracowni niebywałego Mistrza koloru prof. Zbysława Maciejewskiego.  

 

Stanisław Wywioł

W latach 1982 - 84 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1985 - 88 studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego i w Pracowni Rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Dyplom w 1988 roku.

W 2017r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek. Zajmuje się również projektowaniem graficznym.

Zorganizował 35 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 100 zbiorowych w Polsce i za granicą.

Prace Stanisława Wywioła oscylują obecnie wokół dwóch cykli – Pamięci Tadeusza Kantora oraz Krucyfiksów. Cykl Ukrzyżowań jest formą zarówno poznania, jak i głębszej medytacji nad ludzkim cierpieniem. Każda praca - poprzez kolorystykę, fakturę, dramaturgię ukazania ciała Chrystusa w różnych fazach agonii - staje się autonomicznym dziełem. Chociaż mamy do czynienia z tym samym motywem, każdy z obrazów niesie za sobą inną siłę ekspresji.

Cykl - Pamięci Tadeusza Kantora - to fascynacja Mistrzem, zapoczątkowana w latach 80-tych - która wciąż trwa. Ten sam temat podejmowany jest wielokrotnie, ale z uwzględnieniem zupełnie innych przesłanek. Prace powstałe w tym stylu są autorskim spojrzeniem na motywy kantorowskie, są drążeniem tematu, rozwijaniem go, dopełnianiem poprzez pryzmat własnych doświadczeń oraz umiejętności warsztatowych.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WSTĘP WOLNY