WYSTAWA PRAC LAUREATÓW POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI BRAI GRIMM"

Wystawa poświęcona jest pracą laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „ZACZAROWANY ŚWIAT BAŚNI BRACI GRIMM”, zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.


Celem konkursu była popularyzacja twórczości Braci Grimm oraz rozwijanie i wspieranie artystycznych talentów dzieci. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką pasteli olejnych na kartce formatu A3. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego.


Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom Projektu dziękujemy za bardzo liczny udział w Konkursie.


Nagrodzone prace można oglądać w holu Biblioteki na I piętrze.