Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie zapewnia dostępności podmiotu publicznego, który został przekazany 31.03.2021 do Wojewody małopolskiego.

Czytaj raport o stanie zapewnienia dostępności