Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", realizowanym przez Fundację Orange.

Otrzymana dotacja pozwoliła na realizację działań w obszarze edukacji oraz popularyzacji wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki.

W 2015 r. wysokość dotacji wyniosła 2 034,90 zł i będzie przeznaczona na kontynuację wcześniej podjętych działań.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Newsletter