PiMBP w Olkuszu w 2018 roku pozyskała na działania na rzecz promocji czytelnictwa, działania kulturalne i szkolenia środki zewnętrzne w łącznej wysokości 131 546 zł.

Projekty realizowane przez olkuską Bibliotekę w 2018 r.:

  1. „OLKUSKA BIBLIOTEKA – FABRYKA CZYTELNICZYCH INSPIRACJI” - zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. Dotacja MKiDN wynosi 16426 zł. Zadanie będzie realizowane  w partnerstwie z olkuską Księgarnią Marka Turleja.  Otrzymane środki pozwolą na zrealizowanie nowatorskich imprez edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zachęcą ich do sięgania po wartościową literaturę wzbogacającą wyobraźnię i zainspirują do czytelniczych poszukiwań. Poprzez aktywne formy i różnorodną tematykę planowanych działań, odbiorcy projektu będą mogli zagłębić się w świat interesującej literatury. Zachętą do czytania będą:  spotkania autorskie, warsztaty (literackie, twórczego pisania, plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci, łączące promocję czytelnictwa z programowaniem) oraz oparta na literaturze dziecięcej fabularna gra terenowa LARP.  Zorganizowane zostanie również otwarte szkolenie na temat czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy oraz księgarzy i podnoszące ich umiejętności i kompetencje. W ramach projektu zorganizowana zostanie również impreza plenerowa na olkuskim Rynku (lub w przypadku niepogody w olkuskiej Bibliotece), w czasie której – oprócz prezentacji Biblioteki i jej przyjaciół oraz księgarni Marka Turleja – dzieci będą mogły wziąć udział w performatywnym czytaniu fragmentów najciekawszych i popularnych utworów z zakresu literatury dziecięcej, teatrze interaktywnym oraz Bajkowym Konkursie Czytelniczym. Imprezie plenerowej towarzyszyć będzie również happening - Ostry Dyżur Literacki.

  2. „Wiem więcej, mogę więcej” - to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. Dotacja MKiDN wynosi 15000 zł. W ramach zadania zostanie zorganizowanych 7 szkoleń dla bibliotekarzy z terenu powiatu olkuskiego. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie nowych narzędzi i usług w bibliotekach, które przyciągną i zatrzymają w bibliotece użytkowników młodych. Wśród szkoleń proponowanych bibliotekarzom znajdzie się obsługa programu GIMP, WordPress, a także szkolenie na temat standardów obsługi klienta oraz szkolenie na temat wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem. Szkolenia pozwolą na zdobycie nowych umiejętności i poszerzenie kompetencji pracowników bibliotek, a dzięki temu, że obejmują darmowe programy, mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy bibliotek bez dodatkowych nakładów.

  3. „Olkusz czasów Jana Jarno” - dotację w wysokości 18000 zł PiMBP w Olkuszu otrzymała w ramach organizowanego przez Muzeum Historii Polski konkursu Patriotyzm Jutra 2018. Partnerami projektu są: Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Muzeum PTTK w Olkuszu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury w Trzyciążu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu oraz szkoły podstawowe i średnie z powiatu olkuskiego. Partnerem medialnym projektu jest „Przegląd Olkuski”. Projekt ten ma na celu zaprezentowanie pamiętników, jakie w latach 1915-1917 prowadził Jan Jarno, pełniący przez 30 lat funkcję naczelnika olkuskiej straży pożarnej. Pamiętniki te nigdy nie były publikowane. Pierwszym elementem będzie opublikowanie skanów pamiętnika na stronie internetowej Biblioteki, aby uczestnicy projektu dokonywali odczytów odręcznego pisma autora pamiętników i nadsyłali przepisane fragmenty. Drugim punktem będzie zorganizowanie konkursu "Olkusz czasów Jana Jarno" i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: filmowej, literackiej i plastycznej. Trzecim działaniem będzie wystawa planszowa pokazująca Olkusz z lat 1915-1917. Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie i wydanie publikacji książkowej oraz ulotki „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno. 1915-1917” w oparciu o przepisane przez uczestników projektu pamiętniki Jana Jarno oraz archiwalne fotografie. Na zakończenie zostanie zorganizowane otwarcie wystawy połączone z finałem konkursu i prezentacją książki. Wystawa będzie nieodpłatnie wypożyczana do szkół, bibliotek i ośrodków kultury. Książka powstała w ramach projektu zostanie rozesłana do wszystkich szkół i bibliotek powiatu olkuskiego, a książka i wystawa w wersji elektronicznej zostaną zamieszczone do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej Biblioteki.

  4. „O finansach… w bibliotece – 5 edycja” - jest to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, skierowany do osób po 50. roku życia. W olkuskiej Bibliotece w projekcie weźmie udział 20 osób. Podczas cyklu szkoleń uczestnicy dowiedzą się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem oraz zdobędą nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputerów i Internetu. Dofinansowanie na organizację spotkań wynosi 750 zł.

  5. „Dyskusyjny Klub Książki w Małopolsce w roku 2018”. Na organizację spotkania autorskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2500 zł. Dzięki dodatkowym środkom czytelnicy olkuskiej Biblioteki mieli okazję spotkać się z Krzesimirem Dębskim. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.

  6. „Zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu” - dotacja w wysokości 25000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2018.

  7. Olkuska Biblioteka złożyła również wniosek na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Wnioskowana kwota wstępnie zaakceptowana wynosi 53870 zł.

Newsletter