Jak obchodzona jest Wielkanoc w Polsce, a jak w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć mogą uczestnicy zajęć organizowanych po raz kolejny w Bibliotece.

Zbliża się najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele zwyczajów, obrzędów i tradycji, które w Polsce są szczególnie barwne, pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Uczniowie przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych wezmą udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Święta polskie”, w czasie których dzieci poprzez różne ciekawe zadania poznają tradycje i obrzędy związane ze świętami Wielkanocnymi. Z kolei uczniowie starszych klas szkół podstawowych uczestniczyć będą w spotkaniach organizowanych w ramach projektów „Święta w Unii Europejskiej” oraz „Ocalić od zapomnienia”. Na zajęciach uczniowie, ucząc się szacunku dla odmienności kulturowej innych narodów,  poznają najciekawsze zwyczaje Wielkanocne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Młodzież pozna też bogactwo polskich Wielkanocnych tradycji i zwyczajów, które są częścią  wielkiego dziedzictwa polskiej kultury.

3 marca 2018 r., w ramach cyklicznych „Bajkowych sobót dla rodziny”,  odbyły się również kreatywne Wielkanocne warsztaty, w czasie których dzieci wraz z rodzicami (opiekunami) wykonali wyjątkowe wielkanocne ozdoby.

Newsletter