W 2018 roku przypada 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Aby uczcić pamięć o wielkim pisarzu i Polaku uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Zbigniewa Herberta.

Poeta swymi wierszami walczył o miejsce człowieka przedstawiając nadrzędną wartość jednostki jako podmiotu, a nie przedmiotu działania historii. Jak czytamy w uchwale: [Zbigniew Herbert] „zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń".


Aby upowszechnić wiedzę o „Niezłomnym Księciu Poetów” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu prowadzi zajęcia literacko-edukacyjne dla uczniów klas VI i VII ze szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których celem jest nie tylko przybliżenie sylwetki  znakomitego dramatopisarza, eseisty i poety, ale również poszerzenie zakresu wiedzy dotyczącej polskiej literatury współczesnej.


Jako pierwsi w spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu.

Newsletter