Przez trzy popołudnia uczniowie olkuskich liceów mieli okazję brać udział w warsztatach pisania kreatywnego. Warsztaty zorganizowane przez Fundację ZNACZY SIĘ i Fundację Miasto Literatury prowadził Tomasz Macios, redaktor i tłumacz.

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach, młodzież musiała napisać krótki tekst  (scenę, opowiadanie, rozmowę lub wywiad).

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak stworzyć swój własny warsztat pisania – m.in. jak selekcjonować pomysły, konstruować fabułę, tworzyć bohatera, prowadzić narrację, szukać źródeł, pisać dialogi, rozwijać akcję, aż po umiejętność zredagowania własnego tekstu.

Na zakończenie spotkań młodzież otrzymała certyfikaty uczestnictwa.

Newsletter