Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką zorganizował sesję naukową "Podziemie niepodległościowe na ziemi olkuskiej 1939-1945". Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii oddziału "Hardego", ekspozycja znalezisk z miejsca obozu oddziału "Surowiec" oraz spotkanie z kombatantami.


W czasie sesji Wojciech Kempa ze Śląskiego Centrum Kultury opowiedział o początkach działalności konspiracyjnej na ziemi olkuskiej, Cezary Brożek (krewny płk. S. Brożka "Huberta") wygłosił wykład pt. Armia Krajowa we wschodniej części przedwojennego powiatu olkuskiego, a Michał Masłowski z IPN Kraków przybliżył tematykę obozów partyzanckich oddziału "Hardego" w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945).

Honorowym patronatem imprezę objął Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz Śląskie Centrum Kultury.

Newsletter