W środę 14 czerwca odbyło się spotkanie promujące 16. numer wydawanego przez Bibliotekę półrocznika „Ilcusiana”. Spotkanie zgromadziło regionalistów i osoby zainteresowane historią regionu.

Redaktor naczelny, Jacek Sypień, zaprezentował i skomentował opisaną w artykule kronikę 21. Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej. Z kolei autorka tekstu dotyczącego handlu w Olkuszu w dwudziestoleciu międzywojennym, Joanna Roterman, przybliżyła tematykę swojego artykułu i zilustrowała go dodatkowymi zdjęciami.

Spotkanie stało się również okazją do wymiany informacji i najnowszych ustaleń dotyczących dziejów ziemi olkuskiej.

Newsletter