W sobotę pod Biblioteką dzieci i ich rodzice wzięli udział w imprezie plenerowej zorganizowanej przez PiMBP w Olkusz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Teatralno–Literackim. Wydarzenie było częścią projektu „Przyszłość jest dziś - 3 dni z fantastyką”, który otrzymał dofinansowanie z MKiDN w ramach zadania „Partnerstwo dla książki”.

Podczas imprezy najmłodsi mieli okazję wziąć udział w performatywnym spektaklu inspirowanym dziecięcą literaturą fantasy oraz warsztatach – aktorskich i charakteryzacji filmowej. Imprezie towarzyszyły prezentacje olkuskiej księgarni PEGAZ, Akademii twórczego Rozwoju „Bystrzak” w Olkuszu oraz Robotyki Olkusz. Zajęcia czytelniczo–plastyczne, konkursy i zabawy przygotowali pracownicy PiMBP w Olkuszu. Można było zrobić sobie również zdjęcie z postacią inspirowaną sagą wiedźmińską i monidłem rycerza, a także zakuć się w dyby lub podnieść średniowieczny miecz rycerski, udostępniony przez Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn.

Oprócz wymienionych wyżej, w organizacji imprezy wsparł Bibliotekę Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, m. in. udostępniając nagłośnienie. Wszystkim Przyjaciołom serdecznie dziękujemy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Newsletter