Najserdeczniejsze gratulacje dla dra hab. Przemysława Kani z okazji uzyskania habilitacji w Dziedzinie Sztuk Teatralnych składają Dyrektor i Pracownicy PiMBP w Olkuszu!

Przemysław Kania jest aktorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu i nauczycielem akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia teatralne w olkuskich szkołach ponadgimnazjalnych. Jest również organizatorem oraz autorem wielu projektów, wykładów i warsztatów z zakresu wymowy scenicznej, a także autorem książki "Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne". Jest również prezesem Zarządu Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu i laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Newsletter