Dyrektor i pracownicy PiMBP w Olkuszu składają gratulacje dla Stowarzyszenia "Zamek Rabsztyn" z okazji zdobycia wyróżnienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Olkuskie Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” otrzymało specjalne wyróżnienie za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegorocznym tematem przewodnim EDD był „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

https://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/kultura/wydarzenia/17383-zamek-rabsztyn-wyrozniony

 

Newsletter