29 września 2017 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu obchodziła jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Uroczystość była  okazją nie tylko do podkreślenia obecnej roli instytucji w życiu kulturalnym Olkusza, ale również do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju.


Spotkanie rozpoczęła Dyrektor olkuskiej biblioteki - Pani Jolanta Zięba, która powitała przybyłych Gości, a także  ukazała  dorobek biblioteki na przestrzeni lat. Pani Dyrektor podziękowała też władzom samorządowym za zaangażowanie w rozwój Książnicy oraz wszystkim instytucjom i współpracownikom, którzy przyczyniają się do sukcesu olkuskiej Biblioteki.
Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swą obecnością: Pan Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, radni Rady Miejskiej w Olkuszu z Vice Przewodniczącymi: Panem Henrykiem Gamratem i Panem Jerzym Kwaśniewskim,  Pan Tomasz Bargieł - Dyrektor Biura Poselskiego Lidii Gądek, Pan Bogumił Sobczyk - Dyrektor Biura Poselskiego Jacka Osucha, Pani Anna Wiśniewska - Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Pan Dariusz Rzepka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Olkuskiego, Naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Dyrektorzy instytucji kultury, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta i gminy Olkusz oraz z powiatu olkuskiego, Prezesi stowarzyszeń współpracujących z olkuską Biblioteką, Dyrektorzy bibliotek gminnych, Darczyńcy i Wolontariusze, obecni i emerytowani Pracownicy oraz Czytelnicy - aktywnie zaangażowani w życie olkuskiej biblioteki.
Zaproszeni goście obejrzeli  krótki materiał filmowy,  przygotowany na okoliczność 100-lecia biblioteki, a także wysłuchali wykładu Pani Anny Wiśniewskiej – Wicedyrektor  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie - „Biblioteka – miejsce niezwykłe”.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali również wystąpień zaproszonych gości, m.in. Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, który podkreślił znaczenie biblioteki w rozwoju kultury i edukacji w naszym mieście.
Odcztany został również list dra Tomasza Makowskiego – Dyrektora Biblioteki Narodowej, przesłany z okazji jubileuszu. W liście gratulacyjnym Dyrektor Tomasz Makowski podkreślił, że „… Biblioteka w Srebrnym Grodzie może poszczycić się bogatą ofertą edukacyjną. Organizowane są wystawy przyciągające liczne rzesze odwiedzających, a w dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży u kolejnych pokoleń olkuszan kształtuje się miłość do nauki i postawę obywatelską. Biblioteka odpowiada aktywnie na wyzwania społeczeństwa informacyjnego, oferując szkolenia nie tylko dla młodzieży i dorosłych, ale i dla seniorów.”
Uroczystość uświetnił także koncert sopranistki Pauliny Stach - absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach, artystki chóru Opery Krakowskiej.
Miłym akcentem było spotkanie wszystkich gości przy jubileuszowym torcie.
Składamy wszystkim serdeczne podziękowania za życzenia i obecność na Jubileuszu olkuskiej Biblioteki.

Newsletter