Laureaci V edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA wyłonieni!

Po raz piąty Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zorganizowała Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Powiatu Olkuskiego.
Celem Konkursu jest kształtowanie kultury czytelniczej i świadomości językowej, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, popularyzacja literatury młodzieżowej (polecanej m.in. przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom), a także rozwijanie młodych talentów.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników I etapu było nagranie 5-minutowego filmu,  wykonanego na  nośniku cyfrowym: kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym, na którym uczeń czyta fragment wybranego utworu prozatorskiego.
Do konkursu zgłosiło się 29 uczniów z 6 gimnazjów z powiatu olkuskiego.  Po zapoznaniu się ze wszystkimi filmami i ich analizie, której podstawą, zgodnie z regulaminem konkursu, były: dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, Jury do finału zakwalifikowało 11 gimnazjalistów.
2 marca 2017 r. odbył się finał konkursu. Finaliści czytali fragmenty książki Marcina Prokopa „Jego Wysokość Longin”.
Jury pod przewodnictwem dra Przemysława Kani postanowiło przyznać: I miejsce - Igorowi Hamerlikowi z Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu, II miejsce ex aequo: Dawidowi Pacia z Zespołu Szkół w Wierzchowisku i Julii Włodarczyk z Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu. Wyróżnienia otrzymali: Mikołaj Królewicz z Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu, Kinga Majka z Gimnazjum w Kluczach oraz Kinga Trzcionkowska z Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.
Uczestnicy konkursu wzięli również udział warsztatach poprawnej wymowy prowadzonych przez dra Przemysława Kanię.
Dr Przemysława Kania jest aktorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, wykładowcą wrocławskiej PWST,  specjalistą wymowy i logopedii artystycznej, scenarzystą, Prezesem Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu, laureatem licznych artystycznych nagród, m.in. Olkuskiej Nagrody Artystycznej za 2010 i 2016 rok.

Newsletter