Wyobraźnia, kreatywność, koncentracja emocje, reklaks - to wszystko na "Książkowych ekspresjach"

W dniu 23 lutego 2017 r. w olkuskiej Bibliotece odbyły się nowe zajęcia dla dzieci – „Książkowe ekspresje”. W czasie parateatralnych warsztatów dzieci brały udział w zabawach integracyjnych, ćwiczeniach rozwijających wyobraźnię i kreatywność oraz ćwiczeniach na koncentrację i  wyrażanie emocji. Uczestnicy zajęć poznawali też tajniki relaksacji, poprawnej wymowy i pobudzania wyobraźni do działania.
Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w zajęciach. Na kolejne spotkanie z cyklu „Książkowe ekspresje” zapraszamy już 2 marca 2017 r. o godz. 16.00!
Książkowe ekspresje – to nowy projekt  realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. To parateatralne warsztaty dla dzieci (z wykorzystaniem dramy i biblioterapii) inspirowane utworami z klasyki literatury dziecięcej. Celem zajęć jest przełamywanie zahamowań i kompleksów, rozwijanie twórczości i kreatywności, kształtowanie osobowości, wrażliwości, ekspresji i uczuciowości dziecka oraz rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 8 do 10 lat. Mają charakter cykliczny. Są otwarte i bezpłatne.

Newsletter