Rodzaj zbiorów
Książki
(8)
Pozostałe
(1)
Język
polski
(9)
Kraj wydania
Polska
(9)
Dostępność
dostępne
(10)
wypożyczone
(2)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnia dla dorosłych
(6)
Filia nr 2
(1)
Filia nr 3
(1)
Filia nr 5
(2)
Filia Kosmolów
(1)
Filia Gorenice
(1)
Czytelnia Filia Żurada
(1)
Rok wydania
1990 - 1999
(3)
2000 - 2009
(5)
2010 - 2018
(1)
Autor
Goleman, Daniel (1946- )
(5)
Jankowski, Andrzej (filolog anglista)
(3)
Bakalarz, Dariusz
(1)
Benderly, Beryl Lieff
(1)
Boyatzis, Richard E.
(1)
Burda, Urszula
(1)
Cieśla-Szymańska, Dominika (1975- )
(1)
Cooper, Robert K.
(1)
Dachs, Ursula
(1)
Drozdowski, Krzysztof Jan
(1)
Forma i typ
Książki
(8)
Temat
Inteligencja emocjonalna
(9)
Poznanie
(3)
Dziecko
(2)
Samopoznanie
(2)
Medytacja
(1)
Młodzież
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Testy na iloraz inteligencji
(1)
Uczucia
(1)
Umysł
(1)
13 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Inteligencja emocjonalna
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Inteligencja (psychol.)
zob. też: Uczucia
Książka
W koszyku
Hasło przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna ; Poznanie
Filia nr 3: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia nr 5: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia nr 3
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Filia nr 5
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: "Emotional intelligence" 1997.
Hasło przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna ; Poznanie
Filia nr 5: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia nr 5
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: "Working with emotional intelligence" 1998.
Hasło przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna ; Poznanie
Wypożyczalnia dla dorosłych: można wypożyczyć sygn. 159.92 WD [wyp. dorośli]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia nr 5: egzemplarze wycofano
Wypożyczalnia dla dorosłych
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.92 WD [wyp. dorośli] (1 egz.)
Filia nr 5
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Książka
W koszyku
Tyt. oryg.: [Primal leadership : realizing the power of emotional intelligence] 2002.
Hasło przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna ; Zarządzanie
Wypożyczalnia dla dorosłych: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Wypożyczalnia dla dorosłych
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ciało i Dusza.)
Tyt. oryg.: Emotionale Inteligenz, 1997. - Na okł. podtyt.: świadome kształtowanie relacji z ludźmi, wpływanie na uczucia własne i innych.
Hasło przedmiotowe: Inteligencja emocjonalna ; Samopoznanie
Filia Kosmolów: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia Kosmolów
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wypożyczalnia dla dorosłych: można wypożyczyć sygn. 316 WD [wyp. dorośli]; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Filia Gorenice: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Filia Osiek: egzemplarze wycofano
Czytelnia Filia Żurada: tylko na miejscu sygn. 159.9 CZYT [filia czytelnia]; (1 egz.)
Wypożyczalnia dla dorosłych
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 316 WD [wyp. dorośli] (2 egz.)
Filia Gorenice
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Filia Osiek
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia Filia Żurada
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece ; sygn. 159.9 CZYT [filia czytelnia] (1 egz.)
Pozostałe zbiory
W koszyku
Wypożyczalnia dla dorosłych: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Wypożyczalnia dla dorosłych
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
(Psychologia)
Wypożyczalnia dla dorosłych: można wypożyczyć sygn. 159.94 WD [wyp. dorośli]; 159.9 WD [wyp. dorośli]; Zarezerwuj egzemplarz (2 egz.)
Filia nr 2: można wypożyczyć sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Wypożyczalnia dla dorosłych
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.94 WD [wyp. dorośli] 159.9 WD [wyp. dorośli] (2 egz.)
Filia nr 2
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.9 [filia wypożyczalnia] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nowe Horyzonty)
Tyt. oryg.: "The growth of the mind : and the endangered origins of intelligence" 1997.
Wypożyczalnia dla dorosłych: można wypożyczyć sygn. 159.92 WD [wyp. dorośli]; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Wypożyczalnia dla dorosłych
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia ; sygn. 159.92 WD [wyp. dorośli] (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Testy psychologiczne
zob. też: Psychologia - metodologia
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Kompetencyjne testy sytuacyjne ; Kreatywny potencjał (test) ; Kwestionariusz Ekspresji Emocjonalnej w Muzyce ; Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia ; Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej ; Kwestionariusz "Mały Kosmita" ; Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata ; Kwestionariusz Niesprawności Społecznej ; Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga ; Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia ; Kwestionariusz osobowości ; Kwestionariusz Poczucia Stresu ; Kwestionariusz Predyspozycji Zawodowych ; Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Niezgody ; Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych ; Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców ; Kwestionariusz Strategii Uczenia się ; Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej ; Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych ; Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru ; Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ; Narzędzie do badania kompetencji ; Rzeczywiste-Nierzeczywiste (metoda) ; Skala inteligencji Wechslera ; Skala Motywacji do Terapii Jąkania ; Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze ; Skala Podatności na Działania Grup Kultowych ; Skala Postaw Rodzicielskich ; Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych ; Skala Reakcji na Niepłynność Mówienia ; Skala Ryzyka Dysleksji ; Skala Ryzyka Psychospołecznego ; Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej ; Skala ustosunkowań interpersonalnych ; Techniki projekcyjne (psychol.) ; Test Barwy Preferencji Zawodowych ; Test ciągłości uwagi ; Test inteligencji muzycznej Winga ; Test kolorów Lüschera ; Test Kompetencji Ogólnych ; Test MULTISELECT ; Test Ravena ; Test wydajności pracy ; Testy na iloraz inteligencji ; Testy psychotechniczne ; Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych ; Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą
Nieużywane formy hasła: Arkusze obserwacyjne (psychol.)