15 maja w wypełnionej po brzegi czytelni Biblioteki odbyło się spotkanie z kompozytorem Krzesimirem Dębskim - autorem książki "Nic nie jest w porządku. Wołyń - moja rodzinna historia". Artyście podczas spotkania towarzyszyła żona Anna Jurksztowicz, która przy akompaniamencie zaśpiewała m.in. „Czas nas uczy pogody”oraz “Dumkę na dwa serca”.

W książce autor w przejmujący sposób opisał historię swej rodziny (dziadków i rodziców) naznaczonej tragedią rzezi wołyńskiej. Muzyk w książce ukazał również obecne stanowisko władz ukraińskich do rzezi wołyńskiej, w którym zbrodniarze UPA są uważani za bohaterów narodowych. Autor w czasie spotkania opowiadał o osamotnieniu kresowian i o zapomnieniu, o wydarzeniach wołyńskich w polskim społeczeństwie, a nawet o świadomym ich pomijaniu przez polityków, o genezie zbrodni wołyńskiej i narastaniu nacjonalizmu ukraińskiego. Mówił również wiele o dzisiejszej sytuacji na Ukrainie i o odległych perspektywach na polsko – ukraińskie pojednanie.

Po spotkaniu można było zakupić nie tylko omawianą książkę, ale także płyty z kompozycjami Krzesimira Dębskiego i książkę kucharską napisaną przez Annę Jurksztowicz „Iquchnia, czyli jak inteligentnie jeść i pić”, oczywiście z autografami autorów.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w roku 2018” realizowanego przy współpracy z Instytutem Książki.

Newsletter