Powiatowy Konkurs Plastyczny „Polskie legendy i podania – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” w olkuskiej Bibliotece.

W dniu 10 maja 2018 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny Polskie legendy i podania – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Konkurs stanowi część projektu - „Nasza Niepodległa” – realizowanego w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, towarzyszącego logo Niepodległa. Wydarzenie zainaugurowało również XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. Celem konkursu było wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną oraz popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów dzieci.
W konkursie wzięło udział  48 uczestników z 24 szkół. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką pasteli olejnych na kartce formatu A3. Prace oceniało trzyosobowe jury, którego przewodniczącym był olkuski artysta plastyk - Jerzy Kantorowicz.
W czasie kiedy komisja oceniała rysunki, uczestnicy konkursu obejrzeli spektakl teatralny pt. „Felek” w wykonaniu Władysława Aniszewskiego.
Jurorzy wyłonili laureatów I, II i III miejsca oraz przyznali 10 wyróżnień. I miejsce zdobyła Milena Stach ze Szkoły Podstawowej w Osieku, II miejsca - Julia Talaga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu,  a III miejsce - Aleksandra Jedynak ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu
Wyróżnienia otrzymali:
•    Julia Borówka ze Szkoły Podstawowej w Kluczach
•    Amelia Filo ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olkuszu
•    Emilia Gonera ze Szkoły Podstawowej w Osieku
•    Martyna Kaliś ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Olkuszu
•    Milena Kocjan ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie
•    Patryk Mączka ze Szkoły Podstawowej w Kosmolowie
•    Nikola Rech ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie
•    Amelia Ściańska ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu
•    Zofia Trepka ze Szkoły Podstawowej w Dłużcu
•    Aleksandra Tylnicka ze Szkoły Podstawowej w Gorenicach
Na uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu przybyli: Pani Bożena Krok – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Pan Jan Orkisz - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę.

Newsletter