20 kwietnia 2018 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu po raz dziewiąty odbył się Turniej Dobrych Manier, będący podsumowaniem warsztatów organizowanych w ramach projektu Olkuska Akademia Dobrych Manier.

Olkuską Akademię Dobrych Manier patronatem honorowym objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz i Starosta Powiatu Olkuskiego.

W tym roku do udziału w projekcie zaproszone zostały szkoły: Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa w Zawadzie oraz Szkoła Podstawowa w Żuradzie.

Uczestnicy konkursu mieli do wykonania kilkanaście ciekawych i wymagających pomysłowości zadań. Znajomość przysłów związanych z savoir-vivre’m, zaprojektowanie przy użyciu tabletów  piktogramu zakazującego używania wulgaryzmów, odegranie scenek rodzajowych  ilustrujących typowe sytuacje z codziennego życia, prawidłowe i estetyczne nakrycie stołu – to tylko niektóre z nich.

Tegorocznym Mistrzem Savoir-vivre’u została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Zawadzie, w składzie: Julia Tracz, Maja Wróbel i Igor Kozioł. Gratulujemy!

Laureaci Turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Głównym jurorem oceniającym drużyny oraz prowadzącą warsztaty była Pani Maria Bujas – Łukaszewska - autorka programu "Akademia Dobrych Manier" realizowanego w szkołach średnich na terenie Krakowa od roku 2002 do chwili obecnej. Manager ds. szkoleń w Firmie Cracow Union, stażystka Departamentu Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, specjalistka do spraw kulturalno-oświatowych Nordic House, stażystka Biura Obsługi Protokolarnej Wojewody Małopolskiego. Przez kilka lat prowadziła własną rubrykę savoir-vivre w tygodniku Pani Domu. Z zawodu aktorka. Jest właścicielką firmy producenckiej Studio ADM-Film. W 2007 roku wyprodukowała komedię fabularną Jan z drzewa w reżyserii Łukasza Kasprzykowskiego. Szkoli z savoir-vivre'u, etykiety biznesu, elementów protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych. Pracuje z managerami, urzędnikami, politykami, samorządowcami, hotelarzami, duchownymi i młodzieżą szkolną.

Dziękujemy nauczycielom za profesjonalne przygotowanie uczniów do konkursu. Wszystkim uczestnikom z kolei dziękujemy za udział w tegorocznej edycji projektu i życzymy, aby poznane w czasie warsztatów i turnieju zasady dobrego wychowania znalazły zastosowanie w życiu codziennym.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Olkuskiej Akademii Dobrych Manier już za rok!

Newsletter