We wtorek 22 stycznia w Bibliotece spotkali się regionaliści i miłośnicy ziemi olkuskiej. Okazją była promocja 17 numeru półrocznika „Ilcusiana”, wydawanego przez PiMBP w Olkuszu.

Spotkanie prowadził redaktor naczelny czasopisma, Jacek Sypień, który odniósł się do swojego artykułu na temat nazw miejscowych w powiecie olkuskim. W 155 rocznicę powstania styczniowego redaktor przypomniał również wydarzenia, które miały miejsce na naszym terenie w  1863 r., a które ilustrowała wystawa. Z kolei temat zapomnianej olkuskiej fabryki naczyń Lendera przybliżył autor artykułu „Fabryka”, Dawid Konieczny.

Podczas spotkania głos zabrał również Lech Frączek, który interesująco przedstawił etapy brukowania Olkusza w latach 1825-1861.

Po najnowszy numer „Ilcusian” zapraszamy do Biblioteki. Można go zakupić w cenie 12 zł.

Newsletter