W ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Gerarda Woźnicy "Hardego" odbyła się prelekcja dla zaproszonych szkół, wygłoszona przez Konrada Kuliga na temat partyzanckiego oddziału OR "Surowiec".

 

Newsletter