Miło nam poinformować, że olkuska Biblioteka otrzymała Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrała dyrektor Jolanta Zięba podczas uroczystej gali, towarzyszącej Pierwszym Olkuskim Senioraliom 2017.


Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” został ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz we współpracy z Gminną Radą Seniorów w Olkuszu, a jego głównym celem jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Olkusza.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, prócz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, stworzyła i na bieżąco aktualizuje ofertę skierowaną specjalnie do seniorów. Osoby po 60 roku życia są istotną grupą czytelników (na 11 tys. osób wypożyczających książki, 1237 osób to seniorzy) – w bibliotece czują się swobodnie, a bibliotekarze i pracownicy PiMBP są otwarci na ich potrzeby.

Newsletter