29 września 2017 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu obchodziła jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Uroczystość była  okazją nie tylko do podkreślenia obecnej roli instytucji w życiu kulturalnym Olkusza, ale również do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju.

25 września 2017 r. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, na którym klubowicze omówili książkę  „Córka grabarza” Joyce Carol Oates.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką zorganizował sesję naukową "Podziemie niepodległościowe na ziemi olkuskiej 1939-1945". Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii oddziału "Hardego", ekspozycja znalezisk z miejsca obozu oddziału "Surowiec" oraz spotkanie z kombatantami.

W ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Gerarda Woźnicy "Hardego" odbyła się prelekcja dla zaproszonych szkół, wygłoszona przez Konrada Kuliga na temat partyzanckiego oddziału OR "Surowiec".

Miło nam poinformować, że olkuska Biblioteka otrzymała Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrała dyrektor Jolanta Zięba podczas uroczystej gali, towarzyszącej Pierwszym Olkuskim Senioraliom 2017.

Newsletter