Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką zorganizował sesję naukową "Podziemie niepodległościowe na ziemi olkuskiej 1939-1945". Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii oddziału "Hardego", ekspozycja znalezisk z miejsca obozu oddziału "Surowiec" oraz spotkanie z kombatantami.

W ramach projektu realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz w partnerstwie z olkuską Biblioteką z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Gerarda Woźnicy "Hardego" odbyła się prelekcja dla zaproszonych szkół, wygłoszona przez Konrada Kuliga na temat partyzanckiego oddziału OR "Surowiec".

Miło nam poinformować, że olkuska Biblioteka otrzymała Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Wyróżnienie z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrała dyrektor Jolanta Zięba podczas uroczystej gali, towarzyszącej Pierwszym Olkuskim Senioraliom 2017.

W niedzielę 2 września, pomimo niesprzyjającej pogody, olkuski Rynek wypełnił się miłośnikami polskiej literatury klasycznej. Okazją do spotkania była kolejna edycja Narodowego Czytania - ogólnopolskiej akcji  organizowanej przez Prezydenta RP i pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Wyjątkową propozycję dla dzieci spędzających lato w mieście przygotowała w tym roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w partnerstwie z olkuską Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji w Olkuszu.

Newsletter